Så går det till

1. Aktivera rabattkortet enkelt enligt informationen i boken.

2. Fyll i barnets namn på kortets baksida.

3. Visa upp kortet i entrékassan och rabatten är din – obegränsat antal gånger under ett år!

Ett kort, 16 upplevelser, 100-tals minnen!